Ludányhalászi

 

Oldalak

December 2021
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC

A Kistérség

Ludányhalászi pdf letöltés

 • A község története

  Ludányhalászi, mint egységes falu története mindössze az elmúlt hatvan évre nyúlik vissza. „Közép Európa leghosszabb faluja” mai formájában, 1947-ben jött létre. Előtte két (egy időben pedig három) falu tűrte itt a történelem viszontagságait.

  Mind Ludány, mind Szécsény Halászi Árpád-kori gyökerű település. Bár az írott forrásokban mindkét község csak a XIII. század első felében jelenik meg, ugyanakkor a régészeti leletek arra utalnak, hogy már a honfoglalás idején benépesült ez a vidék (sőt már 3000 évvel korábban is népes terület lehetett az Ipoly völgyének ezen része).

  A következő évszázadokban a Balassa, Werbőczy, Libercsey, a ludányi Bay (mely előnevét a községről vette), és Deméndi családok voltak jelentősebb földesurai.

  1552 nyarán szűkebb hazánkat is elérte a török vész, ez év nyarán az oszmán csapatok ellenállás nélkül foglalták el Szécsény várát és vele együtt a környékbeli településeket is. Ludányban és Halásziban is kettős birtoklás jött létre. Mindez 1593-ig – a tizenöt éves háború kitöréséig – tartott, mely évben Szécsény és környéke – egy időre – felszabadult. A két falu történetében fontos évszám 1596, melytől a Ráday család falubeli jelenléte számítható. A XVIII. század elejére, a Rádayak Alsó Ludányt már teljes egészében, Felső Ludányt részben, Halászit pedig negyedrészt bírták. Alsó Ludány központtal egy ispánság is létrejött, melyhez összesen 11 település tartozott. Nem véletlen hogy épp ide kezdte el 1700-ban építeni Ráday Pál kastélyát, mely Nógrádban egyike volt az elsők között épített úrilakoknak a török kiűzése után.

  Mielőtt azonban a kastély felépülhetett volna, mindkét falu válságos helyzetbe került. 1683 őszén (miután 1663-ban ismét török hódoltság alá került a vidék), Sobieski János lengyel király csapataival visszafoglalta az oszmánoktól az Ipoly völgyét. A harcok, majd az 1684-86 közt dühöngő pestis járvány következtében mind Ludány, mind Halászi néhány évre teljesen lakatlan faluvá vált. A vész elmúltával nagyrészt a korábbi lakosság tért vissza a falvakba és a Ráday családnak köszönhetően megkezdődött a község gazdasági életének felpezsdülése. A Ráday családon kívül továbbra is birtokosok voltak a Balassák, valamint új névként jelent meg a Zichy família, mely a XVII. század végén szerzett itt birtokrészeket.

  A Ráday család ludány-halászi birtoklásának története az 1840-es évek elején zárult le. Ekkor a Gyürki család szerzi meg a korábbi Ráday területeket. 1848 változásait a két falu népe is lelkesen fogadta. Az események közvetlenül is érintették a települést, hiszen Görgey Artúr 1849. július 18-án serege egy részét Ludányban szállásolta el. A XIX. század második felében a délvidékről származó Pejacsevich-Mikó család szerzi meg a Gyürki tulajdonban levő részeket. Az 1930-as években, a Pejacsevich család eladott birtokainak egy részén alakult ki a legifjabb településrész: Horka.

  Az I. világháború súlyos terheket rótt a falvakra. A négy évig húzódó háború eredménye Ludányból 28, Halásziból 32 hősi halott. 1920-ban a Trianoni béke következtében Ludányhalászi határtelepüléssé vált, elszakítva a majd ezeréves szálakat az Ipoly két partján elterülő testvér falvak között. Küzdelmes évek kezdődtek meg, melyet súlyosbított a II. világháború vészterhes időszaka, majd az azt követő szovjet elnyomó rendszer működése is.

  A falu 1995. évi közigazgatási besorolása: Nógrád megyében független polgármesterrel és független képviselőtestülettel rendelkező község.

  Látnivalók

  Szent András apostol r.k. plébániatemplom

  A község Nagytemploma 1301 előtt épült. 1552-1593, valamint 1663-1683 közt a település kétszer volt oszmán megszállás alatt. Az 1680-as évek felszabadító harcai, majd az azt követő pestisjárvány következtében, Ludány egy időre lakatlanná, a templom tűz martalékává vált. Az 1680-as évek végére, 90-es évek elejére visszatért lakosság, minden bizonnyal helyreállította a romos templomot, és ezután ajánlották fel először Szent András apostol tiszteletére. A jelenlegi egyházi épület 1760-61 folyamán épült a régi templom helyén (amit 1760-ban bontottak le) és Szent András apostol tiszteletére szentelték fel. A XIX. század második felében mind a parókián, mind a templomon többször végeztek felújítási munkálatokat. A XX. század elejére ismét szüksége mutatkozott a templom felújításának. 1913-ban kívül-belül megújult az épület. 1928-ban az addig egyhajós épületet kereszthajóval, 1939-ben mellékhajóval bővítették, melynek során az egyházi épület elnyerte mai formáját. Az 1944-45-ös helyi harcokban, a templom déli oldala ágyúbelövést kapott, több találat érte a tetőt is, melyet később a hívek közös munkával kijavítottak. 1946 őszén megkezdték a megrongálódott templom és a torony helyreállítását. A 1970-es évek végén a templom ékes szószékét elbontották, díszes falfestményeit puritánabb freskókra cserélték.

  Az utóbbi években kívül-belül megújult a Szent András plébániatemplom.

  Ráday kastély

  A Szent András plébániatemplom szomszédságában található az egykori Ráday kastély, melynek építése Ráday Pál – II. Rákóczi Ferenc kancellárja – nevéhez fűződik. A munkálatok 1700-ban kezdődtek el és 2 évig tarthatott a kastély felépítése. 1702-ben azonban még csak egy földszintes ház épült fel Alsó- és Felső Ludány határán. 1713. október 1-én itt látta meg a napvilágot korának egyik jelentős irodalomtudósa, Ráday (I.) Gedeon. 1715-ben húztak rá az épületre még egy szintet. I. Gedeonnak és utódainak köszönhetően a falu bekapcsolódott a korabeli kulturális vérkeringésbe. Az alsó ludányi kastélyban vetették meg a több tízezer kötetre rúgó híres Ráday könyvtár alapjait, melyet a péceli kastély felépítése után oda helyeztek át. Többször járt Gedeonnál jó barátja Kármán József, majd pedig később a nyelvújítás egyik úttörője, Kazinczy Ferenc kétszer – 1803-ban és 1831-ben – látogatta meg III. Pált és családját. 1931-ben Ludány földesura gr. Pejacsevich Mikó Endre a Ráday-féle kastélyt, az újonnan alakult Szegénygondozó Nővérek Társulatának adta el. 1934-ben Bayler István ludányi plébános Oslay Oswalddal (a rend alapítója) együtt felvetették egy járási szeretetház gondolatát, és több évi tárgyalás után 1937 márciusában nyílt meg a Szeretetház és Üdülő. Jelenleg Szociális Otthon működik az épületben. 8 hektáros kertje védett terület, a Bükki Nemzeti Park felügyelete alatt.

  A falu további épített emlékei még az 1802-ben épült barokk jellegű kőkereszt, a szintén barokk jellegű plébániaház, valamint a halászi kápolnaiskola és a háborús hősi emlékművek.

  Civil szervezetek, alapítványok:

  1. Öregpotyka Horgász Egyesület
  3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 113.
  Elnök: Albach Róbert
  Titkár: Dr.Döbrei Tamás
  Telefon: 06-70/775-0665
  Honlap: www.oregpotyka.hu
  2. Timi-Tanya Falusi Turizmus és Lovassport Közhasznú Egyesület
  3188 Ludányhalászi, Templom tér 14.
  Elnök: Bárczi Gergely
  Szakmai vezető: Bárcziné Végh Tímea
  Telefon: 06-20/489-5063
  Email: barczigergely@gmail.com
  3. Sportegyesület
  3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69. 
  Elnök: Végh Zoltán
  Elnökhelyettes: Oravecz Alfréd
  Telefon: 06-70/360-3056
  4. Polgárőrség
  3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.
  Vezető: Sútor Csaba
  Elnökhelyettes: Lelovics Arnold
  Telefon: 06-20/324-0020
  5. Ludányhalászi Római Katolikus Egyházközség Ingatlanjaiért és Katolikus Ifjúságáért Alapítvány
  3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 92.
  Kuratórium elnöke: Végh Imre
  6. Ludányhalászi Múltjáért és Jövőjéért Kiemelten Közhasznú Alapítvány
  3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.
  Kuratórium elnöke: Bódiné Fenyvesi Mónika
  Email: ludanyhalasziert@gmail.com
  7. “Ludányhalászi Iskoláért” Közalapítvány
  3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 119.
  Kuratórium elnöke: Galó Gáborné
  8. “Nefelejcs” Közhasznú Alapítvány
  3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71.
  Az alapítvány a ludányhalászi Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetben  működik.
  Kuratórium elnöke: Szomorné Beck Krisztina
 • Látnivalók

  Szent András apostol r.k. plébániatemplom

  A község Nagytemploma 1301 előtt épült. 1552-1593, valamint 1663-1683 közt a település kétszer volt oszmán megszállás alatt. Az 1680-as évek felszabadító harcai, majd az azt követő pestisjárvány következtében, Ludány egy időre lakatlanná, a templom tűz martalékává vált. Az 1680-as évek végére, 90-es évek elejére visszatért lakosság, minden bizonnyal helyreállította a romos templomot, és ezután ajánlották fel először Szent András apostol tiszteletére. A jelenlegi egyházi épület 1760-61 folyamán épült a régi templom helyén (amit 1760-ban bontottak le) és Szent András apostol tiszteletére szentelték fel. A XIX. század második felében mind a parókián, mind a templomon többször végeztek felújítási munkálatokat. A XX. század elejére ismét szüksége mutatkozott a templom felújításának. 1913-ban kívül-belül megújult az épület. 1928-ban az addig egyhajós épületet kereszthajóval, 1939-ben mellékhajóval bővítették, melynek során az egyházi épület elnyerte mai formáját. Az 1944-45-ös helyi harcokban, a templom déli oldala ágyúbelövést kapott, több találat érte a tetőt is, melyet később a hívek közös munkával kijavítottak. 1946 őszén megkezdték a megrongálódott templom és a torony helyreállítását. A 1970-es évek végén a templom ékes szószékét elbontották, díszes falfestményeit puritánabb freskókra cserélték.

  Az utóbbi években kívül-belül megújult a Szent András plébániatemplom.

  Ráday kastély

  A Szent András plébániatemplom szomszédságában található az egykori Ráday kastély, melynek építése Ráday Pál – II. Rákóczi Ferenc kancellárja – nevéhez fűződik. A munkálatok 1700-ban kezdődtek el és 2 évig tarthatott a kastély felépítése. 1702-ben azonban még csak egy földszintes ház épült fel Alsó- és Felső Ludány határán. 1713. október 1-én itt látta meg a napvilágot korának egyik jelentős irodalomtudósa, Ráday (I.) Gedeon. 1715-ben húztak rá az épületre még egy szintet. I. Gedeonnak és utódainak köszönhetően a falu bekapcsolódott a korabeli kulturális vérkeringésbe. Az alsó ludányi kastélyban vetették meg a több tízezer kötetre rúgó híres Ráday könyvtár alapjait, melyet a péceli kastély felépítése után oda helyeztek át. Többször járt Gedeonnál jó barátja Kármán József, majd pedig később a nyelvújítás egyik úttörője, Kazinczy Ferenc kétszer – 1803-ban és 1831-ben - látogatta meg III. Pált és családját. 1931-ben Ludány földesura gr. Pejacsevich Mikó Endre a Ráday-féle kastélyt, az újonnan alakult Szegénygondozó Nővérek Társulatának adta el. 1934-ben Bayler István ludányi plébános Oslay Oswalddal (a rend alapítója) együtt felvetették egy járási szeretetház gondolatát, és több évi tárgyalás után 1937 márciusában nyílt meg a Szeretetház és Üdülő. Jelenleg Szociális Otthon működik az épületben. 8 hektáros kertje védett terület, a Bükki Nemzeti Park felügyelete alatt.

  A falu további épített emlékei még az 1802-ben épült barokk jellegű kőkereszt, a szintén barokk jellegű plébániaház, valamint a halászi kápolnaiskola és a háborús hősi emlékművek.

 • 1. Öregpotyka Horgász Egyesület
  3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 113.
  Elnök: Albach Róbert
  Titkár: Dr.Döbrei Tamás
  Telefon: 06-70/775-0665
  Honlap: www.oregpotyka.hu
  2. Timi-Tanya Falusi Turizmus és Lovassport Közhasznú Egyesület
  3188 Ludányhalászi, Templom tér 14.
  Elnök: Bárczi Gergely
  Szakmai vezető: Bárcziné Végh Tímea
  Telefon: 06-20/489-5063
  Email: barczigergely@gmail.com
  3. Sportegyesület
  3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69. 
  Elnök: Végh Zoltán
  Elnökhelyettes: Oravecz Alfréd
  Telefon: 06-70/360-3056
  4. Polgárőrség
  3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.
  Vezető: Sútor Csaba
  Elnökhelyettes: Lelovics Arnold
  Telefon: 06-20/324-0020
  5. Ludányhalászi Római Katolikus Egyházközség Ingatlanjaiért és Katolikus Ifjúságáért Alapítvány
  3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 92.
  Kuratórium elnöke: Végh Imre
  6. Ludányhalászi Múltjáért és Jövőjéért Kiemelten Közhasznú Alapítvány
  3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.
  Kuratórium elnöke: Bódiné Fenyvesi Mónika
  Email: ludanyhalasziert@gmail.com
  7. "Ludányhalászi Iskoláért" Közalapítvány
  3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 119.
  Kuratórium elnöke: Galó Gáborné

  8. "Nefelejcs" Közhasznú Alapítvány
  3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71.
  Az alapítvány a ludányhalászi Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetben  működik.
  Kuratórium elnöke: Szomorné Beck Krisztina

 • Elérhetőség:

  Polgármesteri Hivatal

  3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69
  Polgármester: Kovács Imre

  Telefon:06-32/556-021
  Fax:06-32/456-200
  E-mail: ludany@profinter.hu
  Web: www.ludanyhalaszi.hu

Galéria

 • ludanyhalaszi_bibicekkel
 • ludanyhalaszi_ipoly
 • oreg_to
 • kereszt_1802
 • kapolna_a_falu_vegen_szecseny_felol
 • fajdalmas_szuzanya_templom_halaszi
 • plebania
 • szent_andras_plebaniatemplom
 
 

Iratkozzon fel hirlevelünkre

* = required field

powered by MailChimp!

Kapcsolat